iMunis eDeska

Mirošov

Úřední deska – Detail

Zpráva o výsl. přezk. hosp. Mikroregionu Novom. za rok 2017 - viz http://www.novomestsko.cz/cz/edeska

Značka: 290518/2 Zveřejněno od: 29.5.2018 20:15:00 Zveřejnit do: 30.6.2019 20:15:00 Typ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mirkoregionu Původce: Mikroregion Novoměstsko Verze: 1 Stav: aktuální

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Mikroregion Novoměstsko

Vyvěšeno od: 29.5.2018
Vyvěšeno do: 30.6.2019

Úřední deska – Mirošov

Vyvěšeno od: 29.5.2018
Má být vyvěšeno do: 30.6.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 29.5.2018 20:15:00
Do: 30.6.2019 20:15:00

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.